HƯỚNG DẪN TẢI APP TRÊN IOS

TRỞ VỀ
Bước 1: Mở Safari
Bước 2: Truy cập “Jun8872.com”
Bước 3: Chọn tiện ích của Iphone
Bước 4: Chọn Thêm màn hình chính
Bước 5: Chọn nút “Thêm”
Bước 6: App Jun88 ngoài màn hình